Mestring og tilhørighet i trygge rammer

To personer i Huset Oslo foto av Morten Hvaal

Åpningstider

Mandag

09.00–15.00

Onsdag

9.00–15.00

Torsdag

15.00–21.00

Søndag

12.00–18.o0

Hvor er vi?

Du finner oss i Oskar Braatens gate 1 på Thorshov, i krysset Oskar Braatens gate og Sandakerveien.

Klikk på bildet for å se stedet på Google Maps.
Kart over hvor HUSET Oslo ligger Google Maps
Kartdata ©2023 Google

Dette er HUSET Oslo

HUSET Oslo er et alternativ til gater og asfalt, et miljø der alle kan føle tilhørighet og dele erfaringer.

Via bruker-til-bruker-tilnærming tilbyr vi en sosial arena til mennesker med rusmiddelavhengighet.
HUSET er brukerstyrt og fokuserer på medborgerskap, sosial tilhørighet og skadereduksjon.

Noe av det viktigste HUSET bidrar med er å gi muligheten til delta i utformingen av HUSETs innhold, men også å gjøre veien til aktiv samfunnsdeltakelse kortere. Brukerstemmen  står sentralt i vår filosofi. Tanken bak HUSET er bruker-til-bruker-tilnærming som gir rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige en arena hvor de kan oppleve tilhørighet, samhold, verdi, håp, muligheter og ansvar.

Vi jobber også utadrettet mot politikere, naboer og samfunnet for øvrig gjennom å bidra til forskning og opplysning og å bygge ned barrierer og stigma.

Medborgerskap står sentralt i vår filosofi. Alle skal oppleve å bli behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet – og alle har den samme retten, og plikten, til å bidra til å skape et samfunn hvor alle har like rettigheter, like muligheter og lik verdi.

Våre eiere

HUSET Oslo er et samarbeid mellom de tre brukerganisasjonene A-Larm, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og proLAR Nett.

A-Larm

Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

  • Tilbyr mentor- og lavterskelaktiviteter til mennesker som ønsker å leve et liv uten rus, og støtte til pårørende.

proLAR Nett

Landsdekkende organisasjon av og for LAR-brukere.

  • Jobber rusfaglig og politisk for mennesker i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

Bruker- og medlemsorganisasjon på rusfeltet.

  • Jobber blant annet for brukermedvirkning på alle nivåer.
To personer i Huset Oslo foto av Morten Hvaal
Her kan DU bidra.
Det er hele tanken med HUSET.

Kontaktpersoner

Karl-Bertil Nordland

Daglig leder

Våre statutter

Huset skal være et brukerstyrt tilbud for personer som har, eller har hatt, utfordringer med rusmidler. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring og anerkjennelse av Husets gjesters ressurser og kompetanse. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring rundt Husets gjesters ansvar for egne valg.
Medborgerskap handler om like rettigheter for alle borgere. Huset bygger på tanken om likeverd, mestring og medborgerskap. Menneskerettigheter skal være grunnleggende for Husets etos.
Huset skal være en arena for inkludering og ivaretakelse. Huset skal fasilitere gjestene sin autonomi, og vise respekt og anerkjennelse for den enkelte. Huset skal arbeide for å fjerne skam og stigma. Huset skal være imøtekommende og arbeide løsningsorientert for å fremme gode rutiner fremfor regler og straff.
Huset skal fremme alle aspektene av skadereduksjon og brukerkunnskap. Huset skal være en lokal aktør i arbeidet for å redusere fare for overdose, samt styrke lokale myndigheter i deres arbeid på alle nivå. Huset skal være en formidler av nødvendige og hensiktsmessige tjenester og respektere gjestenes behov og ønsker.
Vi skal til enhver tid være eid av A-Larm, FHN og proLAR Nett eller minst to av disse brukerorganisasjonene på rusfeltet. Huset er en ideell virksomhet og/eller non-profitt. Huset har et sosialt formål og betaler ikke utbytte til eiere. Deler av virksomheten skal være basert på frivillighet. Frivillige og ansatte bør ha egen erfaring som rusmiddelbrukere og/eller pårørende.
Gjester av Huset skal oppleve at man kan komme som man er, kunne være seg selv, være ressurser, føle selvverd og være en del av et felleskap. Miljøvandring, Bruker til Bruker tjenester og utadrettet arbeid fra Huset anbefales være en del av tilbudet som etableres. Det anbefales at Husets gjester skal være med å utvikle aktiviteter knyttet til Huset. Huset kan vise vei til arbeidslivet, fra frivillig til ansatt.

Ta kontakt

Har du spørsmål om HUSET, eller trenger du noen å snakke med?
Kontakt oss på telefon, e-post eller ta deg en tur innom. Teamet vårt er her for å hjelpe deg.

Vær sosial med oss

Vår Facebook-side er vår levende kanal. Her legger vi ut ukens meny, aktiviteter, åpningstider og daglige oppdateringer.